Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Załączone zdjęcia dotyczą projektu realizowanego w miesiącach od maja do listopada 2022r., współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego pt: Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
„Będziemy sprawni - będziemy samodzielni".

Zdjęcie 1. Wizyta uczestników projektu i ich opiekunów w zakładzie produkcyjnym Fabryka Narzędzi Fanar S.A w Ciechanowie.

 

Zdjęcie 2 Spotkanie uczestników projektu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. 

 

Zdjęcie 3. Spotkanie uczestników projektu w  naszej Fundacji "Być jak inni",  z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Zdjęcie 4. Zwiedzanie hali produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym Fabryka Narzędzi Fanar S.A w Ciechanowie.

 

Zdjęcie 5 Certyfikat jaki otrzymał każdy  uczestnik projektu, potwierdzający jego udział w  projekcie.