Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Szanowni Państwo zwracamy się prośbą skierowaną do całego środowiska osób z autyzmem w Polsce, o możliwie szerokie upowszechnienie i wypełnienie dwóch ankiet przysłanych do nas przez Autism-Europe. Zostały one  przygotowane w ramach dużego badania prowadzonego przez Uniwersytet w Cambridge we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ankiety dotyczą sytuacji osób z autyzmem w poszczególnych krajach i dla ułatwienia są w języku polskim.

Raport, który powstanie na tej podstawie ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Bardzo namawiamy każdą osobę w spektrum, rodziców i opiekunów, by wypełnili te ankiety. Wspólnie możemy działać na rzecz lepszego wsparcia osób z ASD we wszystkich krajach Unii. Możemy wymienić szczególnie trudne problemy i brak dostępu do różnego rodzaju wsparcia. Dotychczas z Polski mało osób uczestniczyło w podobnych badaniach, ale bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób aktywnie wzięło udział w tym badaniu.

 

Poniżej znajduje się informacja o tym, dla kogo przeznaczone są ankiety i linki do nich:

A) Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi

B) Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety

C) Osoby pracujące w obszarze autyzmu

 

Informacja ogólna:

https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/

Ankiety są w języku polskim i dotyczą dwóch tematów:

Ankieta dotycząca dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU)

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz

oraz

Arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany” (ankieta)

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fxjRS7DTBpUIo5