Informacje

Konto bankowe

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

43 1600 1462 1872 6221 3000 0001


NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Rok 2013 projekt ,,Razem będziemy aktywni” – realizowany z środków Wojewody Mazowieckiego.

W ramach tego zadania prowadzone były następujące działania; integracja poprzez ruch i ćwiczenia korekcyjne; kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, normalizacja wrażeń sensorycznych oraz wsparcie w dziedzinie zatrudnienia - integracja ze środowiskiem lokalnym dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin, poradnictwo dla rodzin i osób z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi należącymi do spektrum zaburzeń autystycznych.

 

Rok 2014 - realizowaliśmy projekt „Razem samodzielni i aktywni” z środków Wojewody Mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane były zadania mające na celu wsparcie w dziedzinie zatrudnienia i integracja ze środowiskiem lokalnym osób dorosłych z autyzmem i ich rodzin oraz poradnictwo dla rodzin i osób z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi należącymi do spektrum zaburzeń autystycznych.

 

Rok 2016 - realizowaliśmy projekt „Być jak inni” z środków Wojewody Mazowieckiego.

W ramach zadania publicznego „Poradnictwo informacyjno-prawne” osoby niepełnosprawne uzyskały informację na temat przysługujących im uprawnień i należnych usług. Rezultatem było składanie wniosków przez rodziców o specjalistyczne usługi opiekuńcze, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakładanie subkonta, udzielenie porad z zakresu dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Również w 2016r. realizowaliśmy projekt „Być jak inni - poradnictwo” z środków Gminy Miejskiej Ciechanów.