Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym ?Być Jak Inni? w Ciechanowie, ul. Niechodzka 14a, 06-400 Ciechanów, tel./fax: 023 674 35 32, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Szczegółowe informacje:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (dokument pdf - 39KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dokument rtf spakowany zipem - 39 KB)