Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 
Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym "Być Jak Inni" z siedzibą przy ul. Niechodzkiej 14a, 06-400 Ciechanów - jako "Zamawiający" zawiadamia, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 euro 01/PN/2006 z dnia 12.12.2006r na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zostł unieważniony.