Informacje

Konto bankowe
SGB-Bank Spółka Akcyjna o/ Ciechanów ul. Kopernika 2
11 1610 1348 2102 0003 1147 0001

NIP
5661882761

REGON
140043771

KRS
0000227948

 

1 procent

oppWspierają nas

 
 
 
 
synapsis
 
 
 

Od września 2017 r, do końca  grudnia 2018 r realizujemy projekt  finansowany z funduszy unijnych ,,Dać szansę - Być jak inni". Projekt skierowany jest do osób z autyzmem i ich rodzin.